Hyundai Sonata 2020 đắt khách 'như tôm tươi' tại quê nhà, được trông đợi trở lại Việt Nam